Termes & Conditions

Juridische informatie 

Alle foto's op deze festivalwebsite A QUESTION OF WAVE (het “Festival") zijn het exclusieve eigendom van de personen die op het copyright zijn vermeld.
Ze zijn vrij van rechten zolang dit auteursrecht in zijn geheel verschijnt.
Door deel te nemen aan het Festival, geeft u de organisatie uw recht op uw imago op de festivalwebsite.

 
Alle informatie op de site is bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet contractueel. Evenzo kan de organisatie sites van derden doorverwijzen via hyperlinks. De organisatie neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie of het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie op deze sites van derden.
 
Deze site maakt geen gebruik van cookies. Door lid te worden van de mailinglijst, stemt u vrijwillig ermee in de gevraagde gegevens (de "Gegevens") naar de organisatie te verzenden. De Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van informatie over A QUESTION OF WAVE (de "Informatie"). Ze worden niet naar het buitenland gestuurd, behalve het afdrukken van toegangsbewijzen. In dit geval zouden ze naar een land worden gestuurd dat hetzelfde beschermingsniveau biedt. 
 
Onder de voorwaarden uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht op toegang, correctie, verwijdering of verzet tegen het gebruik van Gegevens (dat zal de facto het verzenden van de informatie beëindigen). Deze rechten kunnen worden uitgeoefend volgens de voorwaarden van de AVG met de contactpersoon die op deze site wordt vermeld. 
 
Om veiligheidsredenen behoudt de organisatie zich het recht voor om een zoekopdracht uit te voeren bij de ingang en behoudt zich het recht voor om toegang tot het Festival te weigeren. 
 
De organisatie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, zelfs niet in geval van overmacht, van enige schade aan de goederen en / of de mensen. De organisatie kan bijvoorbeeld niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan voertuigen die zich in de buurt van het Festival kunnen voordoen. Evenzo kan de organisatie, zelfs in geval van overmacht, niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gehele of gedeeltelijke annulering van het Festival. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor enige vergoeding of compensatie van welke aard dan ook. Alleen tickets die door de organisatie worden verkocht, geven recht op toegang tot het Festival.